Дулааны эрчим хүч

Slide “Оюу Толгой” ХХК-д тогтмол цахилгаан эрчим хүчний бараа материал нийлүүлэх гэрээтэй ажиллаж байна. Бид Оюу Толгой компанийн 2016 оны “Үндэсний шилдэг ханган нийлүүлэгч”-ээр шалгарсан. Slide 1. Баянхонгор аймгийн зарим багийн 3км ариутгах татуургын шугам сүлжээ, дулаан, цэвэр усны шугам сүлжээ, ус дулаан дамжуулах төв барих төслийн ажлыг хэрэгжүүлэв. Slide "Бавариа Моторс” ХХК-ийн барилгын дулаан хангамжийг найдвартай эх үүсвэртэй болгох, халаалтын болон хэрэгцээний халуун усны узель угсралтын ажлыг гүйцэтгэв. Slide “ЦДҮС” ТӨХК-ийн захиалгаар 220/110 кв-ын ИХБ-4 хуваарилах байгууламжинд 220 кВ-ын 12 ком хуурай салгуурыг шинээр суурилуулах ажлыг гүйцэтгэв. Slide "Бавариа Моторс” ХХК-ийн барилгыг төвлөрсөн дулаан хангамжийн системд холбох, 22 метр нэвтрэх суваг угсралтын ажлыг гүйцэтгэв. Slide Гандантэгчилэн хийд орчмын гэр хорооллын айл өрхийг төвлөрсөн дулаан хангамжинд холбож хотын утааг багасгах, “Гудамж” төслийн хүрээнд жишиг гэр хороолол бий болгох ач холбогдолтой төслийг гүйцэтгэв. Slide “ДЦС 4” ТӨХК-ийн Хими цехийн Эсрэг осмос блок 2-т шинээр тоноглол нийлүүлэн, програм хангамжийг шинэчлэн нэгдсэн удирдлагатай болгон сайжруулах ажлыг хийж гүйцэтгэв. Slide “ДЦС 3” ТӨХК-ийн Хими ус бэлтгэлийн системийн тоног төхөөрөмжийг Эсрэг осмосын технологид шилжүүлэх ажлын үндсэн тоноглолын суурилуулалт болон цахилгааны иж бүрэн угсралтын ажлыг хийж гүйцэтгэв. Уг ажил нь Эрчим хүчний салбарын 2015 оны шилдэг бүтээн байгуулалтын ажлаар шалгарсан. Slide “ДЦС 4” ТӨХК-ийн нүүрс буулгах вагон хөмрөгчийн шинэчлэлийн ажлын хүрээнд угсралт суурилуулалтын ажлыг гүйцэтгэв.