Сэргээгдэх эрчим хүч

Slide Хөвсгөл аймгийн Төмөрбулаг сумын Тээл багийн төвийг цахилгаан эрчим хүчний эх үүсвэртэй болгох зорилтын хүрээнд 30кВт суурилагдсан хүчин чадалтай нарны эрчим хүчний 360кВт багтаамжтай нөөцлүүрт системийн төлөвлөлт, суурилуулалт ба өрхүүдийн эрчим хүчний холболтын ажлыг гүйцэтгэв. Slide Говь-Алтай аймгийн Алтансоёмбо багийн төвд нийт 30кВт суурилагдсан хүчин чадалтай нарны иж бүрэн цахилгаан станцыг 830м агаарын шугамын хамт угсарч гүйцэтгэв. Slide “Гашуун Сухайт Авто Зам” ХХК-ийн Шалган нэвтрүүлэх цэг 2-ын цахилгаан эрчим хүчний хэрэглээг хангах 100 кВт хүчин чадалтай нарны нөөцлүүрт эх үүсвэрийн төлөвлөлт, угсралт суурилуулалтын цогц ажлыг хийж гүйцэтгэв. Slide Мехлопат ХХК-ийн Ханбогд сум дахь бэхэлгээний боолтны үйлдвэрийн оффисын эрчим хүчний тасралтгүй хэрэглээг хангах ажил. 4кВт хүчин чадалтай эрчим хүчний сүлжтээтэй хавсран ажиллах нарнын нөөцлүүрт гибрид системийн төлөвлөлт, худалдан авалт, суурилуулалтын ажлыг гүйцэтгэв.