0.4-110 кВ-ын цахилгаан дамжуулах шугам, дэд станцын угсралт, засварын ажил, түүний туршилт тохируулгын ажил үйлчилгээ, дагалдах тоноглолын нийлүүлэлт

0.1-5 МВт-ын хүчин чадалтай цахилгаан эрчим хүчний эх үүсвэрийн угсралт, засварын ажил, түүний туршилт тохируулгын ажил үйлчилгээ, дагалдах тоноглолын нийлүүлэлт

Сэргээгдэх эрчим хүчний нөөцлүүрт системийн төлөвлөлт, нийлүүлэлт, угсралт болон зөвлөх үйлчилгээ

Барилгын угсралт, өргөтгөл шинэчлэлийн ажил, ус хангамж ариутгах татуурга, холбоо дохиолол, галын систем, гэрэлтүүлэг монтаж болон барилгын дотор халаалт, тоног төхөөрөмж угсралт